DIAK SK

Viittomakielen perusviittomisto

Sanoista käsin - viittomakielen perusviittomisto verkkosovellus on suomen kielen sanoista viittomakieleen toimitettu sanakirja.
Se on tehty palvelemaan kaikkia suomalaisia viittomakieltä ja viittomakommunikaatiota käyttäviä ja niitä opiskelevia.

Diakonia-ammattikorkeakoulun viittomakielentulkin koulutusohjelman toteuttama verkkosovellus pohjaa Kuurojen Liiton vuonna 1977 toimittamaan Viittomakielen kuvasanakirjaan.

Viittomavalikossa on haluttu säilyttää vanhan teoksen termistöä ja viittomistoa, mutta osittain niitä on päivitetty vastaamaan nykykäytäntöä. Viittomien varianteista olemme pyrkineet valitsemaan neutraalin vaihtoehdon tai tarjoamaan muutamia käytössä olevia vaihtoehtoja. Joidenkin viittomien käyttöyhteyttä on myös tarkennettu.

Viittomakielen kuvasanakirja on perinteisesti ollut oppimateriaalina viittomakielen tulkkikoulutuksessa, jossa se on koettu tärkeäksi osaksi tulkkien kielitaitoa ja sen tueksi. Verkkosovellus on hakuluokiteltu oppimateriaali sekä itseopiskeluun että ohjattuun oppimiseen. Luokittelu perustuu materiaalin arkikäytettävyyteen. Haluttu viittoma löytyy suomenkielisen sanahaun avulla. Sanaluokkajako on suomen kielen mukainen. Hakuluokittelu perustuu pääasiassa käytännönläheisiin käsiteluokkiin ja/tai sanaluokkajaon tarkennuksiin.


Hanki sovelluksen käyttöoikeus ja tutustu ohjeisiin

Siirry sovellukseen